تیم تداکس‌تهران – ۲۰۱۳

تداکس تهران یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط داوطلبان گردانده می‌شود. تمام کسانی که درگیر کار هستند تنها به خاطر علاقه به گسترش ایده ها کار می‌کنند. تداکس تهران توسط یک تیم مرکزی اداره می‌شود و توسط اعضای دیگر تیم‌ها پشتیبانی می‌شود. تمام افراد بصورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند.

ما که هستیم

یک تیم مشتاق و سرشار از انگیزه

شما!

شما!

ثبت نام برای پیوستن به تیم تداکس تهران

آزاده حسنی

آزاده حسنی

میزبان و تولید محتوای فارسی

ادیب رستمی

ادیب رستمی

مسئول رسانه‌های اجتماعی

اسرا رنجبران

اسرا رنجبران

مجری و تولید محتوای فارسی

امیرحسین شهنازی

امیرحسین شهنازی

عکاس

ایما مه‌منش

ایما مه‌منش

مسئول رویداد

رضا غیابی

میزبان و تولید محتوای فارسی

سارا محمدی

سارا محمدی

برگزارکننده

سهیل صادقی‌زاده

سهیل صادقی‌زاده

طراح گرافیک ارشد

علیداد حسینی

علیداد حسینی

مدیر اجرایی

علیرضا معتمدی

علیرضا معتمدی

توسعه همکاری‌ها

فرخ شهابی‌نژاد

مدیر فنی

گلشن رشدیه

گلشن رشدیه

مسئول پذیرایی

لادن عاصمی

لادن عاصمی

طراح گرافیک

محمد خواهانی

محمد خواهانی

میزبان

نیکو نیک‌نام

نیکو نیک‌نام

طراح گرافیک