تاریخ:

۱۴ تیر ۹۷

زمان:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰

آدرس:

بوستان گفت‌وگو، تهران، ایران

تهران ۲.۰


---

شرکت کنندگان

---

ثبت نام ها

---

بازدید سخنرانی‌ها

--

داوطلب

---

پخش زنده

سخنرانان تداکس سالن اینوتکس ۲۰۱۸

تمام سخنرانی‌ها به صورت آنلاین منتشر می‌شوند و به جامعه ما اجازه می‌دهند تا ایده‌هایشان را با تمام دنیا تبادل کنند.

لنا وفایی

شهر هوشمند می خواهی؟ بومی اش کن

شادناز عزیزی

ما نادرست شهرهایمان را اداره می‌کنیم، و این یک فرصت است!

ریحانه وحیدیان صادق

خرد؛ حلقه‌ی گمشده‌ی توسعه‌ی شهری

حامیان


تیم

تداکس تهران یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط داوطلبان گردانده می‌شود. تمام کسانی که درگیر کار هستند تنها به خاطر علاقه به گسترش ایده ها کار می‌کنند. تداکس تهران توسط یک تیم مرکزی اداره می‌شود و توسط اعضای دیگر تیم‌ها پشتیبانی می‌شود. تمام افراد بصورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند.

خبرنگاران

خبرنگاران تداکس تهران تداکس سالن اینوتکس ۲۰۱۸