مهلت درخواست برای ثبت‌نام در رویداد «تداکس‌تهران ۲۰۲۱: تار و پود آینده‌مان» به پایان رسیده است.

اگر قبل از این درخواست خود را ثبت کرده‌اید، ما در حال بررسی درخواست شما هستیم و بزودی از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهیم بود.