رعنا نوروزیمدیر توسعه پایدار و متخصص محیط زیست

ارغنون و رمزگشایی پایداری زمین

در عمق مفهوم پایداری و نگاهی ژرف بر فرایندهای هستی به کهن الگویی رمز آلود دست می یابیم، ارغنون! که عمرش به بلندای تفکر بشریت است. ارغنون پرده از رازی شگفت بر میدارد. آنچه که افلاطون نخستین بار نشانه هایی از آن یافت. به راستی چه چیزی می تواند پایداری حیات را به زمین بازگرداند؟ رعنا از این رمز نهفته در هستی و آفرینش سخن می گوید.

رعنا نوروزیمدیر توسعه پایدار و متخصص محیط زیست

ارغنون و رمزگشایی پایداری زمین

در عمق مفهوم پایداری و نگاهی ژرف بر فرایندهای هستی به کهن الگویی رمز آلود دست می یابیم، ارغنون! که عمرش به بلندای تفکر بشریت است. ارغنون پرده از رازی شگفت بر میدارد. آنچه که افلاطون نخستین بار نشانه هایی از آن یافت. به راستی چه چیزی می تواند پایداری حیات را به زمین بازگرداند؟ رعنا از این رمز نهفته در هستی و آفرینش سخن می گوید.

رعنا نوروزی

رعنا نوروزی
رعنا ، مدیر توسعه پایدار، متخصص محیط زیست و مشاور شهرهای هوشمند و فارغ التحصیل علوم محیط زیست است. اولین گامهایش در عرصه فعالیت به سال 1386 و طراحی و اجرای طرح مدارس سبز برای اولین بار در تهران برمی گردد. از سال 1387، در حال همکاری در پروژه های مختلف بین المللی است. از جمله برنامه LIFE-LINK و ENO به عنوان همکار و در برنامه ECO-SCHOOLS وLEAF (مهمترین برنامه های بنیاد بین المللی آموزش محیط زیست (FEE)) به عنوان اجرا کننده ملی جمهوری اسلامی ایران . او ، از سال 1396 همکاری خود را با برنامه تهران هوشمند به عنوان مسئول کارگروه محیط هوشمند آغاز کرده است و بیشترین تمرکزش در این برنامه برروی داده ها و سیستمهای هوشمند مدیریت و پایش هوشمند محیط زیست، انرژی وداشبوردهای پایداری شهری قرار داده است. از سویی دیگر، بطور همزمان، سال 1396 به عنوان مدیر کمیته فنی شهرها و اجتماعات پایدار سازمان جهانی استاندارد ISO در ایران برگزیده شد که پس از فعالیت سه ساله ، از سال گذشته به جایگاه رئیس کمیته ارتقا یافت. او هم اکنون به عنوان مدیر دپارتمان توسعه پایدار در شهرداری تهران در حال فعالیت است.