تاریخ:

دوم آبان ماه 99

زمان:

۱۰ صبح

آدرس:

رویداد آنلاین

تغییرات آب و هوایی

محور این رویداد تغییر اقلیم است وهر سخنرانی منعکس کننده آن می باشد. کانت داون یک رویداد منظم TEDx نیست. این رویداد در پنج زمینه موضوعی متمرکز شده است: انرژی ، حمل و نقل ، مواد ، غذا و طبیعت. اگر تصمیم دارید میزبان سخنرانان زنده باشید ، کشف ایده ها و راه حل ها پیش روی شماست.


--

شرکت کنندگان

--

ثبت نام ها

بازدید سخنرانی‌ها

--

داوطلب

پخش زنده

سخنرانان آگون شمار ۲۰۲۰

تمام سخنرانی‌ها به صورت آنلاین منتشر می‌شوند و به جامعه ما اجازه می‌دهند تا ایده‌هایشان را با تمام دنیا تبادل کنند.

حنیف راست گفتار

ملاحظاتی در باب سیاستگذاری اقلیمی و فرهنگ‌سازی مرتبط

علی افشار

مسئولیت شهروندی؛ از قدم زدن تا ماشین سواری

دنی اسدی

نام قطعه: رویا

منا خالقی راد

چرا باید در احترام به زمین خلاق باشیم؟

شلر قربانی

توسعه پايدار و فرصت هاي پنهان

ژابیز حفیظی

Suite for Piano, Op.7, No.1 ‘Entrata’ in D minor - Julius Röntgen (1855 – 1932)

حامیان


تیم

تداکس تهران یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط داوطلبان گردانده می‌شود. تمام کسانی که درگیر کار هستند تنها به خاطر علاقه به گسترش ایده ها کار می‌کنند. تداکس تهران توسط یک تیم مرکزی اداره می‌شود و توسط اعضای دیگر تیم‌ها پشتیبانی می‌شود. تمام افراد بصورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند.

خبرنگاران

خبرنگاران تداکس تهران آگون شمار ۲۰۲۰