خواستم،شد.
خواستم، شد.
by لیلی گلستان

شاید بتوان این دو جمله را قرینه یکدیگر دانست. نوع بشر آنقدر توانمند است که هرچه را بخواهد می‌تواند به منصه ظهور برساند و به صورت دقیق‌تر همانقدر توانمند است که اگر چیزی را نخواهد، نمی‌شود.

Buy now

About the book

خواستم،شد.

خواستم، شد.
نخواستم، نشد.
شاید بتوان این دو جمله را قرینه یکدیگر دانست. نوع بشر آنقدر توانمند است که هرچه را بخواهد می‌تواند به منصه ظهور برساند و به صورت دقیق‌تر همانقدر توانمند است که اگر چیزی را نخواهد، نمی‌شود.
قصه، قصه خواستن و توانستن است.
قصه‌ای که در ضرب‌المثل‎هایمان نیز آمده و خانم لیلی گلستان در سخنرانی تداکس تهران خود به آن پرداختند و از داستان زندگی خود برایمان گفتند و اینکه چگونه توانستند.
آن سخنرانی و آن حرف‌های از دل برآمده، بر دل مخاطبانمان نشست و ما را بر آن داشت تا این قصه را ادامه دهیم.
کتاب «خواستم، شد.» با نگاهی به سخنرانی تداکس تهران خانم گلستان، موضوع این سخنرانی را ادامه داده و مولفین کتاب آقای رضا غیابی و خانم نیوشا خطیب طی چندین ماه گفت‌وگو با این بانوی هنرمند و نویسنده، قصه «خواستم، شد.» را به کمک نشر ایده‌های ارزشمند ادامه دادند.
اگر شما نیز در هیاهوی تصمیم‌گیری‌های زندگی، میان خواستن‌ها و نخواستن‌ها دچار تردید شده‎‌اید شاید خواندن این کتاب به کمکتان بیاید تا مصمم‌تر تصمیم بگیرید.

About the author

خواستم، شد.
نخواستم، نشد.
شاید بتوان این دو جمله را قرینه یکدیگر دانست. نوع بشر آنقدر توانمند است که هرچه را بخواهد می‌تواند به منصه ظهور برساند و به صورت دقیق‌تر همانقدر توانمند است که اگر چیزی را نخواهد، نمی‌شود.
قصه، قصه خواستن و توانستن است.
قصه‌ای که در ضرب‌المثل‎هایمان نیز آمده و خانم لیلی گلستان در سخنرانی تداکس تهران خود به آن پرداختند و از داستان زندگی خود برایمان گفتند و اینکه چگونه توانستند.
آن سخنرانی و آن حرف‌های از دل برآمده، بر دل مخاطبانمان نشست و ما را بر آن داشت تا این قصه را ادامه دهیم.
کتاب «خواستم، شد.» با نگاهی به سخنرانی تداکس تهران خانم گلستان، موضوع این سخنرانی را ادامه داده و مولفین کتاب آقای رضا غیابی و خانم نیوشا خطیب طی چندین ماه گفت‌وگو با این بانوی هنرمند و نویسنده، قصه «خواستم، شد.» را به کمک نشر ایده‌های ارزشمند ادامه دادند.
اگر شما نیز در هیاهوی تصمیم‌گیری‌های زندگی، میان خواستن‌ها و نخواستن‌ها دچار تردید شده‎‌اید شاید خواندن این کتاب به کمکتان بیاید تا مصمم‌تر تصمیم بگیرید.

خواستم،شد.