تیم تداکس‌تهران – ۲۰۱۷

تداکس تهران یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط داوطلبان گردانده می‌شود. تمام کسانی که درگیر کار هستند تنها به خاطر علاقه به گسترش ایده ها کار می‌کنند. تداکس تهران توسط یک تیم مرکزی اداره می‌شود و توسط اعضای دیگر تیم‌ها پشتیبانی می‌شود. تمام افراد بصورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند.

ما که هستیم

یک تیم مشتاق و سرشار از انگیزه

شما!

شما!

ثبت نام برای پیوستن به تیم تداکس تهران

الوند فردوسی

الوند فردوسی

مسئول سالن رویداد

امیر عیسی‌پور

امیرحافظ جوکار

هماهنگی پذیرایی

بهاران مولایی

سرپرست ارتباطات با سخنرانان

پارین حیدری

طراح گرافیک / اینستاگرام

حسن نوری

مهندس نرم‌افزار و میزبان

حسین نصیری

مسئول محتوا

داریوش دهستانی

میزبان

رضا غیابی

صاحب جواز و برگزارکننده

روزبه فخر

مترجم و میزبان

زهره شیرازی

زهره شیرازی

عکاس

زینب بیگی

مسئول رسانه‌های اجتماعی

سروش صبوری

هماهنگی سخنرانان و میزبان

سعید مولایی

سرپرست داخلی

سوگل جودی

سوگل جودی

شادی حسینی

مسئول ثبت‌نام

طاده الکسانی

مهندس نرم‌افزار

علیرضا مختاری

علیرضا مختاری

فراز خلج

میزبان

فرخ شهابی‌نژاد

مدیر ارتباط با حامیان و هماهنگ‌کننده با سخنران

گل‌بهار شاکرین

سرپرست میزبانان

محمد خواهانی

محمد خواهانی

میزبان

محمد فرشاد

محمد فرشاد

هماهنگ‌کننده

مهرنوش برات‌پور

مدیر تکنولوژی

مهسا کیانی

مهندس نرم‌افزار

نسترن شیرگیری

نسترن شیرگیری

میزبان

نسیم کشاورز

برگزارکننده و مدیر ارشد عملیات

نوش‌آفرین موفق

مدیر رسانه و هماهنگ‌کننده با سخنران

واله تهران‌چی

واله تهران‌چی

روابط عمومی

یاسمین جبلی

یاسمین جبلی

میزبان

یاشار قلندران