رویداد آگون شمار ۲۰۲۰

تغییرات آب و هوایی

محور این رویداد تغییر اقلیم است وهر سخنرانی منعکس کننده آن می باشد. کانت داون یک رویداد منظم TEDx نیست. این رویداد در پنج زمینه موضوعی متمرکز شده است: انرژی ، حمل و نقل ، مواد ، غذا و طبیعت. اگر تصمیم دارید میزبان سخنرانان زنده باشید ، کشف ایده ها و راه حل ها پیش روی شماست.

تاریخ

دوم آبان ماه 99

زمان

۱۰ صبح

محل برگزاری

رویداد آنلاین

همکاران

همکاران رویداد آگون شمار ۲۰۲۰

حامی اول
سفارت هلند-آگون شمار 2020
حامی دوم
زیتل-آگون شمار 2020
سایر همکاران
کافی کافه-آگون شمار 2020

همکاران
کارمان-آگون شمار 2020
لحظه نگار-آگون شمار 2020
پادرو-آگون شمار 2020
پاکزی-آگون شمار 2020
بیرون-آگون شمار 2020
مهمانان
--
کاربران اپلیکیشن
--
نمایش سخنرانی ها
-
داوطلبان
--
نمایش زنده
-