تاروپود آینده‌مان ۲۰۲۱

تاروپود آینده‌مان

چند ماه پیش، زندگی خودمان را داشتیم: هر روز خود را از تخت خواب بیرون می‌کشیدیم؛ به روزمرگی‌هایمان می‌پرداختیم و سپس روزهایمان را پایان می‌دادیم. تا اینکه دچار یک تغییر اساسی شدیم: پاندمی. این پدیده، همه‌ی ابعاد زندگی و فهم‌ ما از مفاهیم پایه‌ای چون کشورها، کار، روابط و علم را تغییر داد. امروز، با پشت سر گذاشتن تدریجی پاندمی، زمان آن رسیده تا به این مهم فکر کنیم که آیا واقعاً می‌خواهیم کدام قسمت‌های زندگی روزمره‌‌ی پیشین‌مان بازگردد، و کدام قسمت هایش تغییر کند؟ ما در تداکس‌تهران بر این باوریم که عادات و روزمرگی‌های ما، تار و پود آینده‌‌مان هستند. این انتخاب ماست که در دوران پسا کرونا، به بازتعریف و بازطراحی این تارها و پودها بپردازیم. انتخاب شما چیست؟ چه چیزی را بر می‌گردانید؟ کدام را فراموش می‌کنید؟ چه چیزهایی را خواهید پذیرفت؟ و کدام را تغییر می‌دهید؟‌ در تداکس‌تهران ۲۰۲۱، به بازتعریف «تار و پود آینده‌‌مان» خواهیم پرداخت.

تاریخ

۵ شهریور ۱۴۰۰

زمان

۱۶:۰۰ - ۹:۰۰

محل برگزاری

برج میلاد

همکاران

همکاران تاروپود آینده‌مان ۲۰۲۱

حامی اول
زیتل – رویداد 2021
حامی دوم
کرفس – رویداد 2021
میزبانی
برج میلاد-رویداد 2021
همکاران خبری
آپارات – رویداد 2021
پروتون مدیا – رویداد 2021

همکاران
تهران تست ۲۰۲۱
پادرو ۲۰۲۱
طراحی
سلین – رویداد 2021
مهمانان
-
کاربران اپلیکیشن
-
نمایش سخنرانی ها
-
داوطلبان
-
نمایش زنده
-