بی‌نقطه و سرکش ۲۰۲۰

بی‌نقطه و سرکش

تاریخ

۲۳ خرداد ۹۹

زمان

۱۰ صبح

محل برگزاری

Live

همکاران

همکاران بی‌نقطه و سرکش ۲۰۲۰


مهمانان
--
کاربران اپلیکیشن
--
نمایش سخنرانی ها
-
داوطلبان
--
نمایش زنده
-