رویداد زنان ۲۰۲۰

بی باک

در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای هر یک از ما به شیوه‌ای خاص وجود دارد؛ چالش‌هایی که شاید قدرت حرکت و پیشرفت را از ما گرفته و ما را به بی عملی وا دارد.
اما همه ما خاطرات جالبی ازمواجه با ترس‌هایی که در چالش‌های زندگی با آن مواجه شده‌ایم، داریم و خوب می‌دانیم زمانی که به ترس‌هایمان نه گفته‌‌ایم و شجاعت اقدام را برگزیده‌ایم چه اتفاقات قشنگی در مسیر زندگی‌مان به‌‌وجود آمده است.
درست همانجاهایی که به ندای قلبمان گوش داده و شجاع بوده‌ایم.
ما در تداکس تهران در کنار شما هستیم تا از ترس‌ها و نحوه با مواجه با ترس‌ها و بی‌باک بودن بگوییم.

تاریخ

هفتم آذرماه ۹۹

زمان

۱۰ صبح

محل برگزاری

رویداد آنلاین

همکاران

همکاران رویداد زنان ۲۰۲۰

حامی اول
سفارت هلند- زنان 2020
حامی دوم
زیتل -زنان 2020
سایر همکاران
بن مانو-زنان 2020

همکاران
شاپرک-زنان 2020
THE THREE BENCHES GROUP-زنان 2020
همیشه-زنان 2020
شادزی-زنان 2020
پادرو-زنان 2020
فیدیبو-زنان 2020
مهمانان
+400
کاربران اپلیکیشن
+400
نمایش سخنرانی ها
+1500
داوطلبان
+35
نمایش زنده
+400