معرفی سخنران برای تداکس تهران

سخنرانان رویدادهای تداکس تهران افرادی هستند با ایده‌هایی در زمینه‌های مختلف تکنولوژی، سرگرمی، و طراحی. هر فردی که صاحب ایده‌ای باشد که ارزش گسترش داشته و امکان مطرح شدن در قالب داستانی انگیزه بخش و آگاهی دهنده را داشته باشد می‌تواند بعنوان سخنران تداکس تهران معرفی گردد. ما هر سال در بازه‌های زمانی خاصی از شما دعوت می‌کنیم افرادی را که مناسب سخنرانی در تداکس تهران می‌بینید به ما معرفی نمایید.
معرفی چندباره یک فرد به عنوان سخنران هیچ تاثیری در انتخاب آن فرد نخواهد گذاشت. تمام افراد معرفی شده بصورت جداگانه بررسی خواهند شد.