Rocket

CitizenX

شهروند X یک جایزه سالانه است که توسط تیم تداکس‌تهران طرح‌ریزی شده است. این جایزه هر سال به پاس تلاش‌های استثنایی برای جامعه ایرانیان و پیشرو بودن در این زمینه، به یک شهروند ایرانی اعطا می‌شود.

شهروند نمونه سال ۲۰۲۰

Doctors, Nurses and Medical Staff

در این مسير در حالى كه شرکت‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل می‌باشند، پزشکان و پرستاران و تمام کادرهای درمانی در سرتاسر دنیا، بیش‌تر از قبل در تکاپو برای مقابله با این بیماری است. این گروه از افراد تنها گروهی است که برای مقابله با این بیماری شبانه روز تا پای جان می‌ایستند و با فداکاری در تلاشند تا جان هم‌نوعانشان را نجات دهند. امسال بعد از گذشت چهار سال، تداکس تهران به احترام تمامی پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمانی با افتخار، این جایزه را به آنها تقدیم می‌کند.

پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمانی

شهروند نمونه سال ۲۰۱۶

Sweepers in Our City

به پاس زحمات شبانه‌روزی که رفتگران شهر تهران جهت نظافت و زیبایی شهرمان می‌کشند، جایزه شهروند نمونه سال ۲۰۱۶ به این قشر از زحمتکشان جامعه تعلق گرفت.

رفتگران شهر تهران

شهروند نمونه سال ۲۰۱۵

Gholamali Soleimani

جایزه شهروند نمونه سال ۲۰۱۵ جهت تقدیر از سال‌ها تلاش و کارآفرینی در صنعت و تولید کشور، به جناب غلامعلی سلیمانی تعلق گرفت.

غلامعلی سلیمانی مدیرعامل گروه سولیکو

شرایط شهروندX یا شهروند نمونه

آیا این فرد تلاش و تاثیرگذاری در یکی از موارد زیر در راه شکوفایی کشور ایران داشته است:
  • نوآوری و تکنولوژی: آیا این فرد در راستای اختراع، یا حمایت از تولید و پیشرفت تکنولوژی در کشور ایران داشته است؟ آیا فرآیند یا محصولی نوآورانه را عرضه یا حمایت کرده است؟
  • فرهنگ: آیا این فرد در جهت شکل‌گیری مثبت و توسعه فرهنگ معاصر ایران، چه در زمینه هنر، و چه در کسب و کار و سبک عمومی زندگی تلاش کرده است؟
  • آسایش اجتماعی: آیا این فرد به صورت موثر و مفیدی جهت آسایش و رفاه جامعه از راه‌هایی همچون ایجاد کسب و کار، فراهم آوردن امکان تحصیل، امکانات سلامت و بهداشتی، و تمکین افراد جامعه کوشیده است؟
  • محیط زیست: آیا فعالیت‌های این فرد در راستای حفاظت و توسعه محیط زیست (آب و هوا)، زیست بوم و یا حیات وحش ایران است؟

معرفی چندباره یک فرد به عنوان شهروند نمونه هیچ تاثیری در انتخاب آن فرد نخواهد گذاشت. تمام افراد معرفی شده بصورت جداگانه بررسی خواهند شد.

شهروند نمونه سال آینده را به ما معرفی کنید