تداکس تهران سالن ۲۰۲۲

جوری دیگر

” Distinct standpoints ” یا ” جوری دیگر ”

این بار موضوع “جوری دیگر نگرستین” سرفصل رویداد جدید تداکس تهران سالن است که در آن مهمانان ما از دیدگاه خود درباره مسائل مدیریتی و فکری خواهند گفت.
در این رویداد دور هم جمع میشویم تا از تجربیات ارزشمندی که حاضرین با یکدیگر به اشتراک میگذارند، بهرمند شویم.
رویداد جدید تداکس تهران سالن در تاریخ جمعه ۲۷ خرداد ماه در دیجی نکست، کارخانه نوآوری آزادی برگزار خواهد شد.

تاریخ

۲۷ خردادماه ۱۴۰۱

زمان

۹ تا ۱۳

محل برگزاری

تهران، خیابان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، سوله دیجی نکست

همکاران

همکاران تداکس تهران سالن ۲۰۲۲

حامی اول
Digikala

مهمانان
100-150
کاربران اپلیکیشن
100-150
نمایش سخنرانی ها
-
داوطلبان
20
نمایش زنده
-