آرمان نوروزی

خودباوری و ارکستر جوانان

در این تاک از الگوی ارکستر جوانان ایران برای مواجهه به مساله عمیق و ریشه دار خود ناباوری رایج در فرهنگمان نام برده می‌شود و اینکه چطور این تجربه قابل تعمیم به اجتماع است

آرمان نوروزی

خودباوری و ارکستر جوانان

در این تاک از الگوی ارکستر جوانان ایران برای مواجهه به مساله عمیق و ریشه دار خود ناباوری رایج در فرهنگمان نام برده می‌شود و اینکه چطور این تجربه قابل تعمیم به اجتماع است

آرمان نوروزی

آرمان نوروزی
آرمان نوروزی متولد سال ۱۳۵۳ موسیقی دان و استاد دانشگاه، تحصیلات خود را در دانشگاه هنر تهران در رشته آهنگسازی زیر نظر خیام میرزازاده آهنگساز اهل آذربایجان یه پایان رساند.
آرمان نوروزی علاوه بر نوشتن و ترجمه کتب و مقالات موسیقی بعنوان معلم فعالیت های خود را در زمینه آموزش موسیقی در هنرستان موسیقی تهران و دانشگاه ادامه می‌دهد اما تمرکز و‌دغدغه او بر مقوله آموزش در نهایت منجر به بنیانگذاری ارکستر جوانان و نوجوانان ایران گشت که تا به امروز اجراهای متعددی را در سطح کشور به روی صحنه برده