آسیه حاتمیمحقق بازار کار

چهار اقدام برای نتيجه گرفتن از سال‌هایی كه صرف اخذ مدارك آموزشی ميكنيم.

شايد تنها هدف تعريف شده در بيست سال اول زندگي اغلب ايرانيها به تحصيلات و كسب علم مربوط ميشود. زمان بسیاری را در مدرسه، مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی می‌گذرانند و امیدوارند كه این تلاش، سرمايه مرحله بعدی زندگی آنها باشد. اما تحقیقات نشان میدهند که اكثر تازه فارغ التحصيلان در ايران، نه تنها مهارت كافی برای قبول مسئوليت در يك شغل را ندارند بلكه اميدی به داشتن آينده‌ی درخشان براي خود را نيز ندارند. آیا اين همه وقت و پول و انرژی براي درس خواندن ارزشش را دارد؟ آسيه حاتمی، کارآفرین و محقق بازار کار در ایران، كه از طریق تأسیس شرکت IranTalent در ١٥ سال گذشته با دغدغه هزاران كارفرمای ايرانی و بين المللی در زمينه جذب نيروی متخصص آشنا شده است، به ما نشان میدهد با چهار اقدام به موقع می‌توان هزينه مالی و غير مالی آموزش را تبديل به سرمايه گذاری و دارايی کرد.

آسیه حاتمیمحقق بازار کار

چهار اقدام برای نتيجه گرفتن از سال‌هایی كه صرف اخذ مدارك آموزشی ميكنيم.

شايد تنها هدف تعريف شده در بيست سال اول زندگي اغلب ايرانيها به تحصيلات و كسب علم مربوط ميشود. زمان بسیاری را در مدرسه، مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی می‌گذرانند و امیدوارند كه این تلاش، سرمايه مرحله بعدی زندگی آنها باشد. اما تحقیقات نشان میدهند که اكثر تازه فارغ التحصيلان در ايران، نه تنها مهارت كافی برای قبول مسئوليت در يك شغل را ندارند بلكه اميدی به داشتن آينده‌ی درخشان براي خود را نيز ندارند. آیا اين همه وقت و پول و انرژی براي درس خواندن ارزشش را دارد؟ آسيه حاتمی، کارآفرین و محقق بازار کار در ایران، كه از طریق تأسیس شرکت IranTalent در ١٥ سال گذشته با دغدغه هزاران كارفرمای ايرانی و بين المللی در زمينه جذب نيروی متخصص آشنا شده است، به ما نشان میدهد با چهار اقدام به موقع می‌توان هزينه مالی و غير مالی آموزش را تبديل به سرمايه گذاری و دارايی کرد.

آسیه حاتمی

آسیه حاتمی
آسيه حاتمی، بنيانگذار و مديرعامل ايران تلنت (irantalent.com) است. وی از ١٥ سال پيش استخدام آنلاين را در ايران شروع كرد و در پايين و بالای سياسی و اقتصادی كشور آن را رشد داده و قصد دارد فرهنگ جديدی از استخدام را در ایران پايه گذاری نماید.

وی خلا‌ءهای موجود در زندگی حرفه ای و در جامعه را شناسايی كرده و راه حل‌هایی را در غالب خدمات تخصصي آنلاين ارائه می‌كند. از حاصل تحلیل‌های وی روی بازار كار، اولين گزارش جامع حقوق و دستمزد ايران می‌باشد كه در ادامه تبديل به پلتفرم iransalary.com شد تا امروز مرجعی كليدی برای تخمين حقوق و دستمزد برای سمت‌‌های مختلف در شركتهای گوناگون باشد.
در سالهاي اخير نيز وی معضل اشتغال تازه فارغ التحصيلان و همچنين خلاء ارتباطی بين كارفرمايان، دانشگاهيان و دانشجويان را مورد تحقيق و بررسي قرار داده و راهكاری نوآورانه را در غالب اپليكيشن و وبسايت talentcoach به مخاطبان عرضه كرده است.

حاتمی فارغ التحصيل رشته مهندسي پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك) است و يادگيری، تحليل و اثرگذاری را از بزرگترین لذت‌های جهان می‌داند.