امین تقی‌پور

جلوه‌های بصری دیجیتالی چگونه به جوامع یاری می‌رسانند و اقتصاد آن‌ها را شکوفا می‌کنند؟

امروزه جلوه های بصری بخشی از زندگی ما هستند و بر بسیاری از زمینه های مطالعاتی تأثیر گذاشته اند. جلوه‌های بصری می توانند به عنوان اهرمی برای شکل دادن به جوامع و شکوفایی اقتصاد استفاده شوند.

امین تقی‌پور

جلوه‌های بصری دیجیتالی چگونه به جوامع یاری می‌رسانند و اقتصاد آن‌ها را شکوفا می‌کنند؟

امروزه جلوه های بصری بخشی از زندگی ما هستند و بر بسیاری از زمینه های مطالعاتی تأثیر گذاشته اند. جلوه‌های بصری می توانند به عنوان اهرمی برای شکل دادن به جوامع و شکوفایی اقتصاد استفاده شوند.

امین تقی‌پور

امین تقی‌پور
امین تقی‌پور یک متخصص حرفه‌ای جلوه‌های بصری در کانادا است. او مدرک لیسانس جلوه‌های بصری و بیش از یک دهه تجربه حرفه‌ای در صنعت فیلم دارد و با شرکت‌های پیشگام در این زمینه مانند دیزنی و نتفلیکس کار کرده‌است. او کسی است که ویدیوی بارش بادمجان در تهران را ساخت.