حامد حاجیلوتوسعه دهنده نرم افزار

زندگی روستایی تا دنیای برنامه نویسی: داستان یک رویاپردازی

امروزه که ما طریقه‌ی زندگی کردن بدون اینترنت و تکنولوژی را به سختی به یاد می‌آوریم، هنوز هم جمعیت زیادی از نوجوانان روستایی بدون دسترسی مناسب به اینترنت و یا ابزارهای مدرن زندگی درحال تلاش برای پیشرفت هستند. کمبود حداقل امکانات، این پرسش را پیش می‌کشد که این نوجوانان و جوانان چگونه باید به رویای خود برای دستیابی به یک زندگی بهتر دست پیدا کنند؟ دیگر اعضای جامعه چه کاری می‌توانند در این خصوص صورت دهند؟

حامد حاجیلوتوسعه دهنده نرم افزار

زندگی روستایی تا دنیای برنامه نویسی: داستان یک رویاپردازی

امروزه که ما طریقه‌ی زندگی کردن بدون اینترنت و تکنولوژی را به سختی به یاد می‌آوریم، هنوز هم جمعیت زیادی از نوجوانان روستایی بدون دسترسی مناسب به اینترنت و یا ابزارهای مدرن زندگی درحال تلاش برای پیشرفت هستند. کمبود حداقل امکانات، این پرسش را پیش می‌کشد که این نوجوانان و جوانان چگونه باید به رویای خود برای دستیابی به یک زندگی بهتر دست پیدا کنند؟ دیگر اعضای جامعه چه کاری می‌توانند در این خصوص صورت دهند؟

حامد حاجیلو

حامد حاجیلو
حامد حاجیلو اهل روستای وفس از استان قم و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار است .او که برنامه نویسی را از سال ۱۳۹۴ شروع کرده است، فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان dotNET Developer ادامه می‌دهد و در حال حاضر به عنوان Senior Developer در شرکت‌های استارتاپی و توسعه نرم افزاری مختلفی فعالیت دارد.