حنیف راست گفتار

ملاحظاتی در باب سیاستگذاری اقلیمی و فرهنگ‌سازی مرتبط

سیاستگذاری و فرهنگ‌سازی نقش موثری در سرعت بخشیدن یا کاهش سرعت تغییرات اقلیمی دارد؛ ملزومات مهمی در این خصوص وجود دارد که باید آن‌ها را دانست و به آن‌ها عمل کرد.

حنیف راست گفتار

ملاحظاتی در باب سیاستگذاری اقلیمی و فرهنگ‌سازی مرتبط

سیاستگذاری و فرهنگ‌سازی نقش موثری در سرعت بخشیدن یا کاهش سرعت تغییرات اقلیمی دارد؛ ملزومات مهمی در این خصوص وجود دارد که باید آن‌ها را دانست و به آن‌ها عمل کرد.

حنیف راست گفتار

حنیف راست گفتار
حنیف راست‌گفتار از جمله افرادی است که به صورت علمی تلاش کرده تا محیط زیست و چرایی تغییرات اقلیمی را بررسی کند.
او پس از گذارندن دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سیستم های انرژی در دانشگاه شریف، برای تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه کمبریج انگلستان رفت.
او با ۱۲ سال تجربه در بخش‌های دانشگاهی و صنعتی در کشور انگلستان و برخی کشورهای خاورمیانه، به عنوان یک مشاور ارشد در زمینه های انرژی، مهندسی تصمیم، سیاستگذاری تکنولوژی، زیرساخت‌های هوشمند و توسعه پایدار شناخته می‌شود.