زهرا طولابی

کنار آمدن با شرایط غیرقابل پیش‌بینی

در زمانه‌ی رخدادهای پیش‌بینی نشده و اخبار لحظه‌ای، نوع مواجهه‌ی ما با این اتفاقات می‌تواند تاثیر مهمی بر روند زندگی‌مان بگذارد. زهرا طولابی با تعریف برش‌هایی از زندگی، از راه‌کارهایی برای کنار آمدن، واکنش نشان دادن و تصمیم‌گیری در این مواقع صحبت می‌کند تا بتوان با آرامش بیشتری با دنیای پیرامون روبرو شد.

زهرا طولابی

کنار آمدن با شرایط غیرقابل پیش‌بینی

در زمانه‌ی رخدادهای پیش‌بینی نشده و اخبار لحظه‌ای، نوع مواجهه‌ی ما با این اتفاقات می‌تواند تاثیر مهمی بر روند زندگی‌مان بگذارد. زهرا طولابی با تعریف برش‌هایی از زندگی، از راه‌کارهایی برای کنار آمدن، واکنش نشان دادن و تصمیم‌گیری در این مواقع صحبت می‌کند تا بتوان با آرامش بیشتری با دنیای پیرامون روبرو شد.

زهرا طولابی

زهرا طولابی
زهرا طولابی طراح و قصه‌گوی ساکن لندن است. او تحصیلات آکادمیک هنر و طراحی را در رشته‌های مختلف در دانشگاه هنر این شهر گذرانده و تمرکز فعالیت‌هایش بر این حوزه‌ها است. او به عنوان یک طراح محیط، روی پروژه‌های متعددی از طراحی نمایشگاه و طراحی تجربه تا توسعه آموزشی و فضای عمومی برای شرکت‌ها و مؤسساتی همچون Team London Bridge، موزه‌ی Freestate، Cuming و شهرداری تهران کار کرده است. زهرا در سال ۲۰۲۰ تا حدودی به ایران بازگشت تا وقت بیشتری روی کسب و کار تازه تأسیسش، خانه خلاقیت زرافه، که در آن همچنین به عنوان مدیر خلاق مشغول به کار است، صرف کند.