ساناز صدوقیمربی رهبری سازمانی، مربی تایید شده حوزه رهبری در سازمان،رهبری به سبک چابک(agile)

چرا به رهبران با پای برهنه بیشتری نیاز داریم!

مدیریت از «من» آغاز می‌شود؛ وقتی با پای برهنه قدم در یک سفر طولانی می‌گذارم.
با تغییر واقعیت‌‌ امروز می‌توان اعداد فردا را جابه‌جا کرد.

ساناز صدوقیمربی رهبری سازمانی، مربی تایید شده حوزه رهبری در سازمان،رهبری به سبک چابک(agile)

چرا به رهبران با پای برهنه بیشتری نیاز داریم!

مدیریت از «من» آغاز می‌شود؛ وقتی با پای برهنه قدم در یک سفر طولانی می‌گذارم.
با تغییر واقعیت‌‌ امروز می‌توان اعداد فردا را جابه‌جا کرد.

ساناز صدوقی

ساناز صدوقی
"ساناز صدوقی مهندس نرم‌افزار است و معتقد است مدیریت تغییر از درون ما آغاز می‌شود.
او مربی بین‌‌المللی کوچینگ، مربی بین‌المللی یوگا و یک مربی چابک‌سازی سازمانی بوده و تحصیلات تکمیلی خود را در زمینه مدیریت عمومی در دانشگاه مک‌گیل به اتمام رسانده و مسیر شغلی خود را مربی‌گری حرفه‌‌ای با گرایش توانمندسازی مدیران می‌شناسد.
صدوقی در ایران به دنیا آمده و در سال 93 و پس از ده سال فعالیت در حوزه نرم‌افزار به عنوان نیروی متخصص با تسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسه به کشور کانادا مهاجرت کرده ‌است.
او به‌ عنوان یک مهاجر موفق به مدیران و سازمان‌‌های کلان کمک می‌‌کند تا تغییرات کوچک و بزرگ در حوزه فردی و سازمانی را هدایت کنند و در این امر موفق باشند.
حوزه راهبری تغییر، علاقه‌‌ شخصی و تخصص ساناز صدوقی است."