صبا نصیریهنرمند تجسمی

چگونه تنهایی، می‌تواند توانایی خارق العاده شما باشد؟

احساس تنهایی چیزی است که انسان از کودکی با آن آشناست. چون انسان موجودی اجتماعی است معمولا تنهایی برایش شبیه عذاب است و از تنهایی وحشت دارد و از آن برای تنبیه استفاده می‌کند. آیا این تنها وجه تنهایی است؟ بیایید دور تا دور تنهایی بچرخیم و همه وجوه آن را کشف کنیم. تنهایی می‌تواند توانمندی شما باشد.

صبا نصیریهنرمند تجسمی

چگونه تنهایی، می‌تواند توانایی خارق العاده شما باشد؟

احساس تنهایی چیزی است که انسان از کودکی با آن آشناست. چون انسان موجودی اجتماعی است معمولا تنهایی برایش شبیه عذاب است و از تنهایی وحشت دارد و از آن برای تنبیه استفاده می‌کند. آیا این تنها وجه تنهایی است؟ بیایید دور تا دور تنهایی بچرخیم و همه وجوه آن را کشف کنیم. تنهایی می‌تواند توانمندی شما باشد.

صبا نصیری

صبا نصیری
صبا نصیری یک هنرمند تجسمی است. وی فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی از دانشگاه تهران می‌باشد و در بیست سال گذشته تجربیات گوناگونی در صنایع دستی و هنر دیجیتال و برگزاری کارگاه برای کودکان داشته است. او از شش سال پیش شروع به ساخت تصاویر متحرک کرده است. ویدیوهایش ترکیبی از نقش خیال بر روی تصاویر زنده شهر است که با گشت در شهر آن‌ها را ثبت می‌کند. پیاده‌روی‌های طولانی در شهر از برنامه‌های روزمره اوست. او با پیاده‌روی در بیرون، به عالم درون می‌رود، تماشا و جستجو می‌کند و با خود خلوت می‌کند.