علیرضا شفیعی تبار

شفافیت؛ آشکارگی حقیقت

»وظیفهی هنر، آشکارگی حقیقت است«؛ هگل
هنر، بالفطره در جستجوی حقیقت است؛ حقیقتی ناب؛ حقیقتی شفاف؛
همچون شیشهای صیقلخورده و بیپیرایه که ورای آن را بیواسطه میتوان دید.
شفافیت، ابزاریست برای درک بهتر هنر و شناخت بهتر زیبایی جهان اطرافمان.
شکلی از زیبایی با رویکردی پدیدارشناسانه که ساختارها و معانی جهانی که در آن زیست میکنیم را توصیف میکند؛
شفافیت معنایی و شفافیت فرمی.

علیرضا شفیعی تبار

شفافیت؛ آشکارگی حقیقت

»وظیفهی هنر، آشکارگی حقیقت است«؛ هگل
هنر، بالفطره در جستجوی حقیقت است؛ حقیقتی ناب؛ حقیقتی شفاف؛
همچون شیشهای صیقلخورده و بیپیرایه که ورای آن را بیواسطه میتوان دید.
شفافیت، ابزاریست برای درک بهتر هنر و شناخت بهتر زیبایی جهان اطرافمان.
شکلی از زیبایی با رویکردی پدیدارشناسانه که ساختارها و معانی جهانی که در آن زیست میکنیم را توصیف میکند؛
شفافیت معنایی و شفافیت فرمی.

علیرضا شفیعی تبار

علیرضا شفیعی تبار
تولد 24 اکتبر 1972 فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هنر و معماری 2004 در رشته مهندسی طراحی صنعتی. فعالیت حرفه ای خود را به عنوان طراح داخلی از سال 1999 آغاز کرد. با تجربه برگزاری کارگاه های حرفه ای در دانشگاه های مختلف. طی سالهای گذشته ، علیرضا شفیعی نیازها و نیازهای مشتری را می داند و آنها را به بهترین شکل اعمال می کند. وی معتقد است که این یک عامل کلیدی در روند طراحی است. وی همچنین معتقد است که امروزه طراحی مبتنی بر شناخت سبک است. او شخصاً به سبک مدرن علاقه مند است. کار حرفه ای ، مستمر و صادقانه وی در طول سالها در طراحی کافه ها و رستوران های لوکس قطعاً اعتماد مشتری را جلب می کند. برنده معتبرترین جوایز طراحی در جهان مانند Red dot و IF و Adesignaward و....