علی افشارمحقق

مسئولیت شهروندی؛ از قدم زدن تا ماشین سواری

مدیریت شبکه حمل و نقل به نظر ساده می‌آید اما در عمل اگر بتوانیم سیاست‌های ترافیکی‌مان را تغییر دهیم کمک بسزایی به محیط زیست و زندگی خودمان می‌کنیم.

علی افشارمحقق

مسئولیت شهروندی؛ از قدم زدن تا ماشین سواری

مدیریت شبکه حمل و نقل به نظر ساده می‌آید اما در عمل اگر بتوانیم سیاست‌های ترافیکی‌مان را تغییر دهیم کمک بسزایی به محیط زیست و زندگی خودمان می‌کنیم.

علی افشار

علی افشار
"علی افشار، دانش آموخته معماری در دانشگاه تهران بوده و علاقه او به آموزش و بهتر شدن شرایط زیستی سبب شد تا دکتری خود را در رشته برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل از دانشگاه پلی تکنیک نیویورک بگیرد.

دو دهه فعالیت مستمر به منظور برنامه ریزی و طراحی برای توسعه پایدار زیستگاه های انسانی سبب شده، تحقیقات گسترده ای در خصوص حمل و نقل عمومی و غیر موتوری و همچنین مدیریت علمی برای کاهش عواقب برخوردهای ترافیکی و آلودگی هوا با استفاده از فناوری‌های جدید داشته باشد.
علی افشار بر این اعتقاد است، که من شهروند باید مسئولیت خود را در شکل گرفتن شرایطی که در آن هستم بپذیرم و آگاهی کامل از تاثیری که بر تصمیمات کلان کشوری می‌گذارم، داشته باشم."