ماندانا نوریپزشک-دونده

رکوردها عدد نیستند

 

اتفاقات و حوادث در مسیر زندگی برای همه پیش می‌آید، اما نوع برخورد و اینکه چه تأثیری روی زندگی افراد میگذارد، با هم متفاوت است.
یک مبارز می‌تواند پیامد حوادث و محدودیت‌ها را به صورت یک مبارزه‌ی جدید دیده، و گاهی همین بزرگترین مبارزه‌ی زندگی‌اش می‌شود.

ماندانا نوریپزشک-دونده

رکوردها عدد نیستند

 

اتفاقات و حوادث در مسیر زندگی برای همه پیش می‌آید، اما نوع برخورد و اینکه چه تأثیری روی زندگی افراد میگذارد، با هم متفاوت است.
یک مبارز می‌تواند پیامد حوادث و محدودیت‌ها را به صورت یک مبارزه‌ی جدید دیده، و گاهی همین بزرگترین مبارزه‌ی زندگی‌اش می‌شود.

ماندانا نوری

ماندانا نوری
"ماندانا نوری در کرمانشاه به‌دنیا آمده و در دوران نوجوانی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرده است.
خانم نوری تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران به پایان برده و بیش از 15 سال است که طبابت می‌کند.
مانادانا نوری نخستین بانوی ایرانی است که ماراتن را زیر سه ساعت دویده است و هم اکنون به عنوان رکورددار ماراتن و نیمه ماراتن بانوان ایران شناخته می‌شود.
خانم نوری روزی سه ساعت تمرین ورزشی می‌کند، در مطبش فعالیت دارد و از پر ارزش‌ترین زمان‌های زندگی‌اش را وقت گذرانی با روشا دختر ده ساله‌اش می‌داند.
خانم نوری هم اکنون چهل و چهار سال دارد و از سال ۸۳ دویدن را شروع کرده و شش سالی می‌شود که به صورت حرفه‌ای در مسابقات مختلف داخلی و خارجی می‌دود."