مسعود نصیریمدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه

چگونه با مدیریت مصرف منابع آب، محیط زیست احیا و پایدار می‌شود

توسعه‌ی شهرنشینی و گسترش واحدهای صنعتی با تولید تصاعدی گازهای گلخانه‌ای، فشار بر منابع آبی همراه است و هر دو با پدیده تغییرات اقلیمی منفی در ارتباط مستقیم هستند. اگر امروز دست به عمل نزنیم فردا بسیار دیر خواهد بود. اکثر اکوسیستم‌های طبیعی اگر از تعادل خارج شوند، و از خط قرمز تاب‌آوری خود عبور کنند حتی اگر در آینده تلاش‌های مؤثری انجام بگیرد باز هم به درستی بازسازی نخواهند شد.

مسعود نصیریمدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه

چگونه با مدیریت مصرف منابع آب، محیط زیست احیا و پایدار می‌شود

توسعه‌ی شهرنشینی و گسترش واحدهای صنعتی با تولید تصاعدی گازهای گلخانه‌ای، فشار بر منابع آبی همراه است و هر دو با پدیده تغییرات اقلیمی منفی در ارتباط مستقیم هستند. اگر امروز دست به عمل نزنیم فردا بسیار دیر خواهد بود. اکثر اکوسیستم‌های طبیعی اگر از تعادل خارج شوند، و از خط قرمز تاب‌آوری خود عبور کنند حتی اگر در آینده تلاش‌های مؤثری انجام بگیرد باز هم به درستی بازسازی نخواهند شد.

مسعود نصیری

مسعود نصیری
مسعود نصیری متولد و بزرگ شده شهر سمنان است و تحصیلات خود را در رشته عمران در دانشکده فنی دانشگاه تهران به اتمام رساندند. پس از پنج سال خدمت در رشته مهندسی آب، ادامه تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای هیدرولیک محاسباتی در دانشگاه McGill کانادا گذراندند. در مدت سی ساله خدمت، چهار سال مدیرعامل مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو بودند و از ۱۳۸۳ تاکنون در شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه سمت معاونت فنی و مدیرعاملی را به عهده‌ دارند. ایشان عضو فعال کمیته ملی سدهای بلند و انجمن هیدرولیک ایران هستند و سابقه تحقیق و تدریس در دانشگاه‌های تهران و McGill را دارند.همکاری‌های بین‌المللی ایشان با شرکت‌ها و مراکز آموزشی همچون IAESTE تبادل کارآموزان خارجی را در پی داشته‌است. ایشان در چندین پروژه بزرگ ملی بعنوان مدیر پروژه حضور داشته‌اند. پروژه تأمین آب و مدیریت باطله مجتمع مس سرچشمه که وی از کارشناسان کلیدی آن بوده، موفق به دریافت جایزه اول جهانی پروژه سبز در سال ۲۰۱۶ از انجمن مدیریت سبز اروپا (EAGM) شده است.