منا خالقی رادمتخصص محیط زیست و سلامت

چرا باید در احترام به زمین خلاق باشیم؟

چطور این تنها سیاره قابل حیات را از فاجعه اقلیمی نجات دهیم؟ با دقت به تصمیمات شخصی و موضعی که اثرات جمعی دارند، و خلاقیت در روش زندگی.

منا خالقی رادمتخصص محیط زیست و سلامت

چرا باید در احترام به زمین خلاق باشیم؟

چطور این تنها سیاره قابل حیات را از فاجعه اقلیمی نجات دهیم؟ با دقت به تصمیمات شخصی و موضعی که اثرات جمعی دارند، و خلاقیت در روش زندگی.

منا خالقی راد

منا خالقی راد
منا خالقی راد با توجه به علاقه بیکرانی که به علوم پایه و نجوم داشت، تحصیلات کارشناسی خود را در رشته فیزیک انجام داد و برای کارشناسی ارشد، رشته اجرام آسمانی (planetary science) را انتخاب کرد. بعد از اتمام دوره، علیرقم علاقه وافر به علوم سماوی، نتوانست نسبت به حوادثی که زندگی بشر را تهدید می‌کند (از زلزله و آتشفشان تا تغییر اقلیم و رانش زمین) بی تفاوت باشد وبرای مقطع دکتری، به بررسی ریسک بلایای طبیعی و اثرات آنها بر زندگی انسانها پرداخت. تحصیلات تکمیلی او در زمینه بررسی ریسک حوادث طبیعی بر مرگ و میر انسان‌ها ادامه پیدا کرد. فعالیت‌های دانشگاهی و شغلی او بر علوم داده، تغییر اقلیم و سلامت عمومی متمرکز بوده و ایشان به آموزش همگانی معتقد و علاقمند است. خانم خالقی راد همه انسان‌ها را در یک قایق می بیند و به نقش افراد در اثرگذاری بر سرنوشت همگان تاکید دارد.