ژابیز حفیظیمدرس و اجراگر پیانو

Suite for Piano, Op.7, No.1 ‘Entrata’ in D minor - Julius Röntgen (1855 – 1932)

موسیقی زبان مشترک فرهنگ‌ها؛
این روزها هنرمندان بسیاری تلاش می‌کنند تا با استفاده از این زبان مشترک فرهنگ کشورها و مردمان جهان را به هم نزدیک کنند.
خانم ژابیز حفیظی نیز به عنوان یک موسیقیدان ایرانی که سال‌ها در کشورهایی که مهد تمدن موسیقی هستند تحصیل کرده، تلاش دارد با تلفیق موسیقی ایران و موسیقی جهان ابعاد جدیدی از این هنر را به نمایش بگذارد.
با هم به تماشای اثر «؟» از خانم حفیظی که برای رویداد کانت داون آماده شده، می‌نشینیم.

ژابیز حفیظیمدرس و اجراگر پیانو

Suite for Piano, Op.7, No.1 ‘Entrata’ in D minor - Julius Röntgen (1855 – 1932)

موسیقی زبان مشترک فرهنگ‌ها؛
این روزها هنرمندان بسیاری تلاش می‌کنند تا با استفاده از این زبان مشترک فرهنگ کشورها و مردمان جهان را به هم نزدیک کنند.
خانم ژابیز حفیظی نیز به عنوان یک موسیقیدان ایرانی که سال‌ها در کشورهایی که مهد تمدن موسیقی هستند تحصیل کرده، تلاش دارد با تلفیق موسیقی ایران و موسیقی جهان ابعاد جدیدی از این هنر را به نمایش بگذارد.
با هم به تماشای اثر «؟» از خانم حفیظی که برای رویداد کانت داون آماده شده، می‌نشینیم.

ژابیز حفیظی

ژابیز حفیظی
ژابیز حفیظی در تهران متولد شده و در رشته مهندسی صنایع درس خوانده است.
اشتیاق کودکی ژابیز آن بود که یک پیانیست حرفه ای باشد و همین آرزو سبب شد تا او به اروپای غربی رفته و نزد اساتید مطرح دنیا، موسیقی بیاموزد.
در سال 2019 ژابیز حفیظی مدرک کارشناسی ارشد خود را در کنسرواتوار ماستریخت گرفته و طی این سال‌ها تلاش کرده با تلفیق موسیقی روز دنیا و ادبیات عرفانی ایران آثار تازه ای برای مخاطبان خود ایجاد کند.
به اعتقاد خانم حفیظی، در این زمانه معرفی فرهنگ های دوردست به افراد مختلف از طریق هنر مهمتر از هر زمان دیگری است.