ژابیز حفیظیمعلم پیانو-نوازنده

نقش مهم عشق در ۷ مرحله رسیدن به بی‌باکی

عطار نیشابوری، شاعر ایرانی، در کتاب منطق‌الطیرش ما را به ۷ شهر عشق می‌برد. ژابیز حفیظی در این سخنرانی از تطابق مسیر زندگیش با استراتژی ۷ شهر عشق می‌گوید و اینکه چگونه با ترس‌هایش کنار آمد و به رویاهایش دست یافت.

ژابیز حفیظیمعلم پیانو-نوازنده

نقش مهم عشق در ۷ مرحله رسیدن به بی‌باکی

عطار نیشابوری، شاعر ایرانی، در کتاب منطق‌الطیرش ما را به ۷ شهر عشق می‌برد. ژابیز حفیظی در این سخنرانی از تطابق مسیر زندگیش با استراتژی ۷ شهر عشق می‌گوید و اینکه چگونه با ترس‌هایش کنار آمد و به رویاهایش دست یافت.

ژابیز حفیظی

ژابیز حفیظی
"ژابیز حفیظی پیانیست و مدرس پیانو در تهران متولد شده و پس از تحصیل در رشته مهندسی صنایع، تصمیم گرفت به دنبال آرزوی کودکی خود برود تا یک پیانیست حرفه‌ای شود.
او مدرک لیسانس خود را در رشته نوازندگي پیانو کلاسیک از كنسرواتور اوترخت و کارشناسی ارشدش را از كنسرواتور ماستريخت گرفت، و پس از فارغ‌التحصیلی شرکت خود را تاسيس كرد.
او معتقد است در شرایط فعلی که شرق و غرب مجبور به ارتباطات پیوسته با هم هستند و در تلاشند اختلافات فرهنگی یکدیگر را بپذیرند، شناساندن فرهنگ ها از طریق هنر مهم‌تر از هر زمان دیگری است. او وظیفه خود می‌داند که در این امر سهیم باشد و در این راستا پروژه تحقیقاتی و تولیدی مبتنی بر تلفیق ژانرها داشته است.
پروژه ی 'چرخه رومی' ژابیز حفیظی که به سفارش جشنواره موسیقی Gaudeamus در اوترخت آغاز شد، شامل یک چرخه آهنگ ميباشد بر مبناي هفت شهر عشق که اشعاري از مولانا از کتاب مثنوی در رابطه با هر وادي در آن خوانده می‌شد."