کاموران یوسارمدیرکل یونیلیور در ایران،آسیای مرکزی و قفقاز

آیا امید پادتن ترس است؟

کاموران یوسار از بی‌باکی می‌گوید. اینکه برای بی‌باک بودن نیازی به تلاش نیست، بلکه امیدواری کافیست.
امید می‌تواند ما را در مسیر زندگی توانمندتر کند.

کاموران یوسارمدیرکل یونیلیور در ایران،آسیای مرکزی و قفقاز

آیا امید پادتن ترس است؟

کاموران یوسار از بی‌باکی می‌گوید. اینکه برای بی‌باک بودن نیازی به تلاش نیست، بلکه امیدواری کافیست.
امید می‌تواند ما را در مسیر زندگی توانمندتر کند.

کاموران یوسار

کاموران یوسار
"کاموران یوسار متولد کشور ترکیه بوده و یک سالی می‌شود که به‌عنوان مدیرکل شرکت یونیلور در ایران، آسیای مرکزی و منطقه قفقاز فعالیت می‌کند.
او تجارب مختلفی در حوزه مدیریت برند داشته و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دپارتمان مهندسی شیمی از دانشگاه فنی خاورمیانه است.
یوسار در حوزه بازاریابی شرکت یونیلور در ترکیه نقش اساسی داشت.
کاموران ازدواج کرده و دو فرزند دارد."