دکتر نسرین معظمیزیست‌شناس و میکروب‌شناس

از ده‌هزار هکتار ریزجلبک چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟

آموزه‌های طبیعت به ما در مورد نوآوری چیست؟ چگونه می‌توان از ارگانیسم‌ و مکانیک طبیعت برای انجام تحقیقات علمی بهره برد؟ چگونه تحقیقات علمی به نوآوری تبدیل می‌شوند؟ سیر تحول شخصی در مورد شخص کوشا در علم چیست؟ در مسیر حرکت به سمت دنیای علمیِ کشف و نوآوری به ما بپیوندید.

دکتر نسرین معظمیزیست‌شناس و میکروب‌شناس

از ده‌هزار هکتار ریزجلبک چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟

آموزه‌های طبیعت به ما در مورد نوآوری چیست؟ چگونه می‌توان از ارگانیسم‌ و مکانیک طبیعت برای انجام تحقیقات علمی بهره برد؟ چگونه تحقیقات علمی به نوآوری تبدیل می‌شوند؟ سیر تحول شخصی در مورد شخص کوشا در علم چیست؟ در مسیر حرکت به سمت دنیای علمیِ کشف و نوآوری به ما بپیوندید.

دکتر نسرین معظمی

دکتر نسرین معظمی
پروفسور "نسرین معظمی" زیست‌شناس و میکروب‌شناس ایرانی‌ است که دکترای خود را از "دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه لاوال کانادا" دریافت کرده. دکتر معظمی پیشگام زمینه‌ی‌ بیوتکنولوژی و سوخت‌های بر اساس ریزجلبک‌ها در ایران می‌باشد. وی از سال ۲۰۱۱ تاکنون مسئولیت راهبری پروژه‌ی ملی ده‌هکتاری دیزل، اتانول و دیگر محصولات پرارزش بر اساس ریزجلبک‌ها، واقع در استان بوشهر ایران را بر عهده دارد. وی مرکز کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی و عفونی را تاسیس نمود که عضو "WFCC" (فدراسیون جهانی کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌ها از ۱۹۸۵) و شبکه‌ی جهانی "MIRCEN" از سال ۱۹۹۲ است. در سال ۱۹۹۵،‌ او "مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی خلیج‌فارس" در قشم را راه‌اندازی نمود. این مرکز، یک مرکز تحقیقاتی برای پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌ی بیوتکنولوژی دریایی کشور است. وی هم‌چنین برای تحقیقات برجسته‌ی خود نشان "نخل آکادمیک فرانسه" را دریافت کرده است.