مسعود برومنداستاد دانشگاه

برخورد نزدیک از نوع چهارم

چگونه رفتار‌های ما روی زندگی و آینده‌ی شغلی یک‌دیگر تاثیر می‌گذارد؟ آیا ما از تاثیرات مثبتی که از دوستان و آموزگاران‌مان دریافت می‌کنیم باخبر هستیم؟ آیا می‌توان رویکرد اشخاص را در برخورد با مسایل پیچیده تغییر داد؟ چگونه ممکن است از افراد گوناگون با شخصیت‌های متفاوت یک تیم هم‌دل ساخت؟ مسئولیت‌ها و نقش ما برای انتقال تصویری مثبت از فرداها به دیگران چیست؟

مسعود برومنداستاد دانشگاه

برخورد نزدیک از نوع چهارم

چگونه رفتار‌های ما روی زندگی و آینده‌ی شغلی یک‌دیگر تاثیر می‌گذارد؟ آیا ما از تاثیرات مثبتی که از دوستان و آموزگاران‌مان دریافت می‌کنیم باخبر هستیم؟ آیا می‌توان رویکرد اشخاص را در برخورد با مسایل پیچیده تغییر داد؟ چگونه ممکن است از افراد گوناگون با شخصیت‌های متفاوت یک تیم هم‌دل ساخت؟ مسئولیت‌ها و نقش ما برای انتقال تصویری مثبت از فرداها به دیگران چیست؟

مسعود برومند

مسعود برومند
دکتر "مسعود برومند" استاد دانشگاه در زمینه‌ی توربین گاز، دکترای مهندسی خویش را در رشته‌ی توربوماشین از "دانشگاه کرانفیلد انگستان" اخذ نموده‌اند. ایشان طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" (ایدرو) بوده و در این‌مدت مسئولیت ایجاد سازمان‌دهی مناسب برای ارتقای میزان سرمایه‌گذاری کشور در صنایع پیشرفته(هایتک) را بر عهده داشته‌اند.عمده تجربیات ایشان در حوزه‌های صنایع نفت، خودروسازی و هوافضاست.
"انجمن مهندسین مکانیک ایران" ایشان را به عنوان "مهندس مکانیک برجسته‌ی سال "۱۳۸۳ انتخاب نمودند. او مسئولیت اجرای پروژه‌ی طراحی و ساخت ماهواره‌ی دانشگاه امیر کبیر(آتست) را، با هدف ارایه‌ی یک مدل جدید برای ساختار‌های پژوهشی نوین در دانشگاه‌ها، در کارنامه‌ی خویش دارد. دکتر "مسعود برومند" در حال حاضر رئیس دانشکده‌ی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشند.