دکتر ناصر اقدمیمتخصص سلول‌های بنیادی

وقتی مرزهای علم فرو می‌ریزند

دکتر “ناصر اقدمی” –  بنیان‌گذار طب احیاگر و درمان سلولی پژوهش‌کده‌ی رویان – معتقد است که علوم میان‌رشته‌ای یک گرایش جدید در پزشکی‌ و در عین حال یک عادت قدیمی است؛ او به تماشاچیان نشان می‌دهد که وقتی دانشمندان رشته‌ها‌ی مختلف در ایران خصوصن در حوزه‌ی سلول‌های بنیادی به هم می‌پیوندند چقدر می‌توانند قدرت‌مند عمل کنند.

دکتر ناصر اقدمیمتخصص سلول‌های بنیادی

وقتی مرزهای علم فرو می‌ریزند

دکتر “ناصر اقدمی” –  بنیان‌گذار طب احیاگر و درمان سلولی پژوهش‌کده‌ی رویان – معتقد است که علوم میان‌رشته‌ای یک گرایش جدید در پزشکی‌ و در عین حال یک عادت قدیمی است؛ او به تماشاچیان نشان می‌دهد که وقتی دانشمندان رشته‌ها‌ی مختلف در ایران خصوصن در حوزه‌ی سلول‌های بنیادی به هم می‌پیوندند چقدر می‌توانند قدرت‌مند عمل کنند.

دکتر ناصر اقدمی

دکتر ناصر اقدمی
دکتر "ناصر اقدمی" در سال ۱۹۹۸ مدرک پزشکی خود را از "دانشگاه علوم پزشکی ارومیه" اخذ کرد؛ سپس در سال ۲۰۰۴ موفق به دریافت مدرک دکترا در رشته‌ی ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی از "دانشگاه تربیت مدرس تهران" شد؛ او به‌ عنوان محقق اصلی به پژوهش‌کده‌ی خون‌شناسی، تومورشناسی و پیوند مغز استخوان پیوست و در ادامه‌ی تحقیقات خود در سال ۲۰۰۶ به "پژوهشگاه بیولوژی و فناوری سلول‌های بنیادی رویان" پیوست؛ دکتر اقدمی بالغ بر ۵۵ مقاله در سطح بین‌المللی در زمینه‌ی سلول‌های بنیادی کارآزمایی بالینی و سلول‌های درمانی چاپ و منتشر کرده است؛ علاوه بر این ایشان ویرایش‌گر سه کتاب در زمینه‌ی سلول‌های بنیادی و احیاکننده در زمینه‌ی پزشکی است.