Particle Inkهنرمندان دیجیتال واقعیت مجازی

-

متاورس Particle Ink که توسط شرکت فناوری سرگرمی وب 3، Kaleidoco ارائه شده، به طور یکپارچه دنیای مجازی و فیزیکی را از طریق فناوری‌های واقعیت ترکیبی (mixed reality) ادغام می‌کند. Particle Ink به مردم اجازه می دهد تا بعد دو و نیم را تجربه کنند که پر از پورتال‌های جذاب زنده و تعاملی و فناوری واقعیت افزوده (augmented reality) نسل جدید است. همه‌ی این موارد برای به هم پیوستن و الهام بخشیدن شکل گرفته‌اند.

Kaleidoco توسط جنیفر تافت و کاساندرا روزنتال و با همکاری گروه خلاق The LightPoets تأسیس شده است.

Particle Inkهنرمندان دیجیتال واقعیت مجازی

-

متاورس Particle Ink که توسط شرکت فناوری سرگرمی وب 3، Kaleidoco ارائه شده، به طور یکپارچه دنیای مجازی و فیزیکی را از طریق فناوری‌های واقعیت ترکیبی (mixed reality) ادغام می‌کند. Particle Ink به مردم اجازه می دهد تا بعد دو و نیم را تجربه کنند که پر از پورتال‌های جذاب زنده و تعاملی و فناوری واقعیت افزوده (augmented reality) نسل جدید است. همه‌ی این موارد برای به هم پیوستن و الهام بخشیدن شکل گرفته‌اند.

Kaleidoco توسط جنیفر تافت و کاساندرا روزنتال و با همکاری گروه خلاق The LightPoets تأسیس شده است.

Particle Ink

Particle Ink
Particle Inkداستان‌های حماسی را در مکان‌های جادویی بازگو می‌کند.