رضا مکنوناستاد دانشگاه

آب واقعی

آب (H2O) عنصری کلیدی برای حیات بشر است؛ آیا تا به حال سعی کرده‌اید آبی که در طول زندگی خود مصرف کرده‌اید را اندازه بگیرید؟ نتیجه‌ی این اندازه‌گیری حیرت‌آور است؛ مخصوصن وقتی آبی که به صورت غیرمستقیم مصرف کرده‌اید را هم در نظر بگیرید: آب واقعی؛ به موازات افزایش جمعیت و روند شهرسازی، تقاضای ما نیز برای آب رو به افزایش خواهد گذاشت. معنای این پدیده برای بشر و آینده‌ی حیات بر روی زمین چه می‌تواند باشد؟

رضا مکنوناستاد دانشگاه

آب واقعی

آب (H2O) عنصری کلیدی برای حیات بشر است؛ آیا تا به حال سعی کرده‌اید آبی که در طول زندگی خود مصرف کرده‌اید را اندازه بگیرید؟ نتیجه‌ی این اندازه‌گیری حیرت‌آور است؛ مخصوصن وقتی آبی که به صورت غیرمستقیم مصرف کرده‌اید را هم در نظر بگیرید: آب واقعی؛ به موازات افزایش جمعیت و روند شهرسازی، تقاضای ما نیز برای آب رو به افزایش خواهد گذاشت. معنای این پدیده برای بشر و آینده‌ی حیات بر روی زمین چه می‌تواند باشد؟

رضا مکنون

رضا مکنون
دکتر "رضا مکنون" عضو هیئت علمی "دانشکده‌ی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر" و عضو "شورای عالی یونسکو" در ایران و "کمیته‌ی ملی هیدرولوژی" است. وی تحقیقات، آموزش‌، و ایده‌های خود را معطوف مدیریت منابع پایدار آب نموده و مولف طرح پیشنهادی "دولت سبز" است. او دارای دکتری تخصصی از "دانشگاه واشنگتن"، کارشناسی ارشد از "دانشگاه ایلینویز" و مهندسی از "دانشگاه صنعتی امیرکبیر" است.