اجرای موسیقی شهرزادآنسامبل شهرزاد

ملاقات موسیقایی آرمانشهر با شهر مخروبه

\

اجرای موسیقی شهرزادآنسامبل شهرزاد

ملاقات موسیقایی آرمانشهر با شهر مخروبه

\

اجرای موسیقی شهرزاد

اجرای موسیقی شهرزاد
آن چه خواهید دید سفری ست از واقعیت به خیال؛ جایی که خلاقیت یک نویسنده و آهنگ ساز به هم گره می خورند و اثری نو زاده می شود. «هوشیار خیام» - آهنگ ساز و نوازنده ی پیانوی مطرح ایرانی - با نگاه انداختن به شهر آرمانی «مروارید» - سرزمین رویایی رمان «سوی دیگر» اثر «آلفرد کوبین» - و قراردادن آن در مقابل شهر «ایزدخواست» - شهر مخروبه ای در استان فارس، مربوط به دوران پیش از اسلام - «موومان سوی دیگر» را نوشته.