سیاوش آراستهکارآفرین

تغذیه‌ی آینده

پروتئین‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ماده‌ی غذایی، برای جهان ما موادی بنیادین تلقی می‌شوند. تمرکز بر روی تجارت معاصر مواد غذایی مبتنی بر پروتئین با نگاهی اجمالی و منحصر به فرد مشخص می‌کند که دادوستد اساسی جهانی چگونه برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، نگاه‌کردن از دریچه‌ی پروتئین، تصویری از برخی چالش‌های کلیدی آینده و فرصت‌های بالقوه برای نوآوران را به‌ نمایش می‌گذارد.

سیاوش آراستهکارآفرین

تغذیه‌ی آینده

پروتئین‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ماده‌ی غذایی، برای جهان ما موادی بنیادین تلقی می‌شوند. تمرکز بر روی تجارت معاصر مواد غذایی مبتنی بر پروتئین با نگاهی اجمالی و منحصر به فرد مشخص می‌کند که دادوستد اساسی جهانی چگونه برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، نگاه‌کردن از دریچه‌ی پروتئین، تصویری از برخی چالش‌های کلیدی آینده و فرصت‌های بالقوه برای نوآوران را به‌ نمایش می‌گذارد.

سیاوش آراسته

سیاوش آراسته
سیاوش یک کارآفرین در ژنو سوییس است. او هم‌اکنون در حال ساخت "AgFlow"، یک بستر نرم‌افزاری اطلاعات‌محور برای تسهیل دست‌یابی به اطلاعات جهانی کشاورزی و راهبری این صنعت است. پیش از این سیاوش در "AgriNews" به‌عنوان تحلیل‌گر بازار غلات مشغول به کار بود و کنفرانس "Global Grain Asia" را طراحی نمود که یک کنفرانس بزرگ تجارت غلات در آسیا و اقیانوسیه است. او پس از فارغ‌التحصیل‌ شدن از دانشکده‌ی اقتصاد لندن، در میان موسسین "Casefeed" قرار گرفت. این سازمان یک شرکت نوپای خدمات مشتریان است که در سال ۲۰۱۰ به آزمایشگاه دیجیتال "Qgivly" لندن وارد شد.