چرا ما عضوی از تداکس تهران شدیم؟

تداکس تهران یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط داوطلبان گردانده می شود. تمام کسانی که درگیر کار هستند تنها به خاطر علاقه به گسترش ایده ها کار می‌کنند. تمام رویدادهای تداکس تهران، تداکس جوانان تهران، و تداکس سالن که در ابعادی بسیار کوچک‌تر برگزار می‌شوند، با حمایت‌ها و تلاش‌های اعضای داوطلب خود ممکن می‌گردند.

اعمال کوچک و مثبتی که باعث ایجاد جهانی بهتر برای همه می‌شوند

برای یکی از نقش‌های مورد نیاز در تیم تداکس تهران داوطلب شوید

در صورتی که علاقمند به عضویت داوطلبانه در یک تیم خلاق و پویا هستید و به گسترش ایده‌های ارزشمند بها می‌دهید، ما به کمک شما احتیاج داریم.مهلت عضویت در تیم تداکس‌تهران به پایان رسیده است. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از باز شدن مجدد فرم عضویت مطلع شوید.