عقب راندن مرز ها ۲۰۲۳

عقب راندن مرز ها

آشفتگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سالهای اخیر جامعه را بر آن داشته است تا پرسش‌های چالش برانگیزتری درباره‌‌ی اقتضائات و نیازهای خود برای نیل به آینده بهتر داشته باشد. در تداکس تهران 2023 با این جستجوی جامعه هم ‌نوا شده‌ایم و در میان علم، فناوری، نوآوری، هنر، فرهنگ و خلاقیت خواهیم گشت تا مرزهایی که باید توسط رهبران اندیشه و عمل برای پیشرفت هرچه بیشتر جامعه به چالش کشیده شوند را کشف کنیم.

تاریخ

۱۳ مرداد

زمان

۱۶:۰۰ - ۹:۰۰

محل برگزاری

برج میلاد

همکاران

همکاران عقب راندن مرز ها ۲۰۲۳

حامی اول
درسا
انتخاب الکترونیک
حامی دوم
دنون
کاپو
سایر همکاران
شاپرک
هاشور

مهمانان
1500
کاربران اپلیکیشن
-
نمایش سخنرانی ها
-
داوطلبان
50
نمایش زنده
1000