بیل گیتسمتخصص تکنولوژی، خیّر و نیکوکار

-

در کتاب پیش روی گیتس، «چگونه از همه‌گیری بعدی جلوگیری کنیم»، او درس‌هایی را که باید از کووید-19بیاموزیم، نوآوری‌هایی که برای نجات جان انسان‌ها نیاز داریم و ابزارهای جدیدی که برای متوقف کردن زودهنگام و عادلانه پاتوژن‌ها به آن نیازمندیم، بیان می‌کند. او همچنین گفتگوهای خود با رهبران بهداشت همگانی از جمله دکتر آنتونی فائوچی و دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس از سازمان بهداشت جهانی و دیدگاه خود در مورد واکسن‌هایی که موج همه‌گیری را مهار می‌کنند و نظرات شخصی خود را در مورد چگونگی تبدیل شدن به سوژه‌ی تئوری‌های توطئه به اشتراک می‌گذارد.

تفکرات حال حاضر گیتس را می‌توانید در وب سایت شخصی او، The Gates Notes دنبال کنید و مجموعه‌ای از نامه‌های سالانه‌ای را که به بررسی بنیاد گیتس و جهان می پردازد بخوانید.

بیل گیتسمتخصص تکنولوژی، خیّر و نیکوکار

-

در کتاب پیش روی گیتس، «چگونه از همه‌گیری بعدی جلوگیری کنیم»، او درس‌هایی را که باید از کووید-19بیاموزیم، نوآوری‌هایی که برای نجات جان انسان‌ها نیاز داریم و ابزارهای جدیدی که برای متوقف کردن زودهنگام و عادلانه پاتوژن‌ها به آن نیازمندیم، بیان می‌کند. او همچنین گفتگوهای خود با رهبران بهداشت همگانی از جمله دکتر آنتونی فائوچی و دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس از سازمان بهداشت جهانی و دیدگاه خود در مورد واکسن‌هایی که موج همه‌گیری را مهار می‌کنند و نظرات شخصی خود را در مورد چگونگی تبدیل شدن به سوژه‌ی تئوری‌های توطئه به اشتراک می‌گذارد.

تفکرات حال حاضر گیتس را می‌توانید در وب سایت شخصی او، The Gates Notes دنبال کنید و مجموعه‌ای از نامه‌های سالانه‌ای را که به بررسی بنیاد گیتس و جهان می پردازد بخوانید.

بیل گیتس

بیل گیتس
بیل گیتس در یک سخنرانی در TED2015 هشدار داد که ما برای یک بیماری همه گیر جهانی آماده نیستیم. او اکنون به فعالیت‌هایی می‌پردازد تا مطمئن شود که جهان برای دفعه بعد بهتر آماده می‌شود.
بیل گیتس به طور مشترک رئیس بنیاد بیل و ملیندا گیتس است. در سال 1975، او مایکروسافت را به همراه دوست دوران کودکی‌اش پل آلن تأسیس کرد و این دو در کنار هم این شرکت را به یک پيشرو جهانی در نرم‌افزارها و خدمات تجاری و شخصی تبدیل کردند. در سال 2008 او در فعالیت روزمره خود در مایکروسافت تغییراتی ایجاد کرد تا تمام وقت بر روی کار بنیاد خود برای گسترش فرصت‌ها در سراسر جهان تمرکز کند.