رضا باباخانیمخترع، بنیانگذار و مدرس

بازتعریف مرزها برای استقبال از انقلاب فناوری

در دنیایی که فناوری به سرعت در حال دگرگونی همه جنبه های زندگی ما است، زمان آن رسیده است که مرزها و محدوده‌های خود را دوباره تعریف کنیم و با انقلاب فناوری هم قدم شویم. کشف کنیم که چرا باید بر ترس از ورود فناوری جدید غلبه کرد و به جای مصرف کننده‌ی منفعل فناوری بودن به تولید کننده‌ی فعال فناوری تبدیل شد؛ و با نمونه‌هایی از دنیای شگفت انگیز یادگیری ماشین و ساخت هوش مصنوعی از خود می‌پرسیم که چگونه می‌توان از نیروی دگرگون کننده آن استفاده کرد و به یک مبتکر در زمینه‌ی خود تبدیل شد و در هر قدم مرزی را جابجا کرد؟

رضا باباخانیمخترع، بنیانگذار و مدرس

بازتعریف مرزها برای استقبال از انقلاب فناوری

در دنیایی که فناوری به سرعت در حال دگرگونی همه جنبه های زندگی ما است، زمان آن رسیده است که مرزها و محدوده‌های خود را دوباره تعریف کنیم و با انقلاب فناوری هم قدم شویم. کشف کنیم که چرا باید بر ترس از ورود فناوری جدید غلبه کرد و به جای مصرف کننده‌ی منفعل فناوری بودن به تولید کننده‌ی فعال فناوری تبدیل شد؛ و با نمونه‌هایی از دنیای شگفت انگیز یادگیری ماشین و ساخت هوش مصنوعی از خود می‌پرسیم که چگونه می‌توان از نیروی دگرگون کننده آن استفاده کرد و به یک مبتکر در زمینه‌ی خود تبدیل شد و در هر قدم مرزی را جابجا کرد؟

رضا باباخانی

رضا باباخانی
رضاباباخانی، دکترای معماری در حوزه پژوهشی هوش مصنوعی، مدیر لابراتوار معماری و هوش مصنوعی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، مخترع پلتفرم هوشمند طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی مبتنی برداده کاوی و هوش مصنوعی، عضو فدراسیون جهانی مخترعین IFIA، داور نشریات علمی و پژوهشی و ارزیابی سطح فناوری TRL، برنده جایزه علمی خیام،برگزیده ششمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، همچنین دارنده نشان نقره از فدارسیون جهانی مخترعین در سال 2022 از جشنواره اختراعات اعضای IFIA سوئیس است.