رضا پاک‌روانمستند‌ساز و سخنران

اتخاذ تصمیمی جسورانه

برای دست‌یابی به موفقیت در زندگی حرفه‌ای خود، به ندای درون خود گوش دهید و رویایتان را محقق سازید.

“رضا پاکروانِ” ماجراجو، از شما می‌خواهد ندای درون خود را بشنوید؛ او مردی‌ست که اشتیاق‌اش برای زندگی حد و مرزی ندارد؛ با رساندن ظرفیت بدن خود به مرز توانایی انسان، رکوردها را یکی پس از دیگری می‌شکند، و با کمک به هم‌نوع، روح‌اش را سیراب کرده و به موفقیت می‌رسد.

 

رضا پاک‌روانمستند‌ساز و سخنران

اتخاذ تصمیمی جسورانه

برای دست‌یابی به موفقیت در زندگی حرفه‌ای خود، به ندای درون خود گوش دهید و رویایتان را محقق سازید.

“رضا پاکروانِ” ماجراجو، از شما می‌خواهد ندای درون خود را بشنوید؛ او مردی‌ست که اشتیاق‌اش برای زندگی حد و مرزی ندارد؛ با رساندن ظرفیت بدن خود به مرز توانایی انسان، رکوردها را یکی پس از دیگری می‌شکند، و با کمک به هم‌نوع، روح‌اش را سیراب کرده و به موفقیت می‌رسد.

 

رضا پاک‌روان

رضا پاک‌روان
"رضا پاک‌روان" یک ماجراجوی رکورددار، مستندساز و سخنران انگیزشی‌ با دو رکورد جهانی‌ست؛ "عبور از صحرای صاحارا با دوچرخه" و "سریع‌ترین مسافرت با دوچرخه از دایره‌ی قطب شمال در امتداد سیاره، تا کیپ‌تاون (حدود ۱۸٫۰۰۰ کیلومتر سفر بدون پشتیبان در ۱۰۱ روز)". وی طول "صحرای پاتاگونیا" را پیاده طی کرده و از "مدار آناپوریا" در هیمالایای نپال گذشته و هم‌چنین در حالی‌ که دوچرخه‌ی خود را حمل می‌کرده، "قله‌ی سبلان" در ایران را فتح نموده است.