تداکس سالن اینوتکس ۲۰۱۹

تهران ۲.۰

تاریخ

۲۱ تیر ۹۸

زمان

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰

محل برگزاری

بوستان گفت‌وگو، تهران، ایران

همکاران

همکاران تداکس سالن اینوتکس ۲۰۱۹

حامی اول
چهل‌کتاب – ۲۰۱۳
حامی دوم
امیرکبیر – ۲۰۱۳
بیپ‌تونز – ۲۰۱۳
بوتان – ۲۱۰۳
کاله – ۲۰۱۳
خاورزمین – ۲۰۱۳

مهمانان
---
کاربران اپلیکیشن
---
نمایش سخنرانی ها
---
داوطلبان
--
نمایش زنده
---